Voorwaarden deelname

1. De lening is voor ten minste 3 jaar en daarna voor onbepaalde tijd. Torens Tilburg VOF geeft ten bewijze van het bestaan van deze lening een genummerd certificaat uit. 

2. Het certificaat geeft recht op uitbetaling in natura. Door Torens Tilburg gebrouwen bieren (doos van 24 flesjes, mits voorradig, op basis van een rente van ca. 15%, tegen de geldende consumenten/adviesprijzen. De betaling vindt één keer per jaar plaats tijdens een nader te bepalen (feest)middag.

3. Bij verhindering kan de rente uiterlijk 6 maanden na de bij punt 2 genoemde middag opgehaald worden. Na 6 maanden komt het recht op uitbetaling van de rente te vervallen tenzij onderling anders overeen gekomen.

4. Aflossing geschiedt op initiatief van een der partijen, met een opzegtermijn van 3 maanden met dien verstande dat de geldnemer aflossing mag weigeren indien in het betreffende kalenderjaar reeds meer dan 20% van het totaal der leningen aan de obligatiehouders is ingelost, aan te tonen door inzage in het deelnemersregister.

5. Het certificaat krijgt de symbolische naam 'Obligatie' en houder ervan draagt de symbolische titel 'Ambassadeur Torens Tilburg'. Van een vereniging in de zin der wet is geen sprake.

6. In gevallen waarin een ambassadeur zich niet gedraagt zoals het betaamt, heeft Torens Tilburg het recht om hem de toegang tot de jaarlijkse middag te ontzeggen. Torens Tilburg dient in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik te maken.